Feyzullah El-Ensari Hz. Anma Sempozyumu Yapıldı

Bitlis Valiliği tarafından yürütülen Dünyayı Aydınlatan Işık Şahsiyetler Projesi kapsamında okulumuz tarafından hazırlanan Feyzullah El-Ensari Hazretlerini Anma Sempozyumu ilçemiz Kültür Merkezinde yoğun bir katılımla yapıldı. Sempozyumu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mahfuz BAYAR,daire amirleri, okul müdürleri ve birçok davetli katıldı. Okulumuz öğrenciler tarafından Ensar ve Ensarın Faziletleri, Feyzullah El Ensari Hazretlerinin abisi Ebu Eyyup el-Ensari Hazretlerinin Hayatı,Feyzullah El Ensari hazretlerinin hayatı ve türbesi hakkında sunumlar yapıldı.

 

 

FEYZULLAH EL-ENSARİ KİMDİR?

Hz. Ömer döneminde İyaz bin Ganem Anadolu’nun fethiyle görevlendirilmiştir. Diyarbakır’ın kuşatılması sırasında İyaz bin Ganem ordusuyla beraber Halid bin Velid’in ordusuna katılmıştır. Diyarbakır beş ay kadar kuşatma altında olmasına rağmen bir sonuç alınamamıştır. Daha sonra askerler bir kedinin birkaç gün büyük bir et parçasını yediğini görmüş ve kedinin nereden geldiğini merak ederek takip etmişlerdir. Kedinin gizli bir geçitten şehre girdiğini keşfeden askerler durumu komutan Halid bin Velid’e haber vermişlerdir. Halid bin Velid de hiçbir zayiat vermeden ordunun büyük bir kısmını gece şehre sokarak Diyarbakır’ı fethetmiştir. 

Diyarbakır’ın fethinden sonra İyaz bin Ganem Silvan’ı da İslam topraklarına katarak Bitlis’e yönelmiştir. Ordusunda bin kadar sahabe olduğu kaynaklarda yer almaktadır. Bu sahabelerden biri de bugün Bitlis’te medfun bulunan Feyzullah El-Ensari’dir.

Feyzullah Ensari İstanbul’da medfun meşhur Eyyüp Sultan’ın kardeşidir. Babası Zeyd bin Kuleyb bin Salebe bin Abd elAhr bin Avf bin Ganem bin Malik bin Necar bin Salebe bin Hazrec’tir.

Medine’nin iki büyük kabilesinden olan Hazrec’e mensup olan Feyzullah Ensari’nin Peygamberimiz’le akrabalığı da vardır. Neccar ailesi peygamberimizin dayı tarafı sayılır.  Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip’in annesi Selma da Neccar kabilesindendir.

Feyzullah Ensari’nin Peygamberimizden 30 yaş kadar küçük ve hicret sırasında 22 yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiğinde yedi ay Feyzullah Ensari’nin ağabeyi Eba Eyyup El- Ensari’nin evinde misafir olarak kalmıştır. Bundan dolayı Eba Eyyup’un bir lakabı da Mihmandar-ı Nebi’dir. 

Feyzullah Ensari İyaz bin Ganem‘in ordusunda Diyarbakır ve Silvan’ın fethine katılmıştır. Ordudaki vazifesi alemdarlıktır. Yani ordunun sancağını taşır. Silvan’ın fethinden sonra ordu Bitlis’e doğru yürümüştür. Feyzullah Ensari kuşatma sırasında yaralanmış ve fetihten sonra hastane olarak kullanılan bir binada şehit olmuştur. Vefatı sırasında kırk küsur yaşlarındadır.

Feyzullah Ensari’nin çok fazla tanınmamasının sebebi öncelikle genç yaşta şehit düşmüş olmasıdır. Sahabenin meşhurlarına baktığımızda bunların büyük bir kısmının hadis rivayetinde önemli yere sahip olduklarını görmekteyiz.  Genç yaşta vefat eden bir sahabenin çok hadis rivayet etmesi de düşünülemez.

Feyzullah Ensari’nin tanınmamasının bir başka sebebi de abisi Eba Eyyup’un gölgesinde kalmış olmasıdır. Eba Eyyup büyük bir imparatorluğun başkentinde medfun olması onu daha çok tanınır kılmıştır.  Zaten herhalde dünyada en fazla ziyaretçisi olan sahabelerden biri de Eba Eyyup’tur.

 

0

 ..0Yazdır: